MRUL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
    
 Prethodno razdoblje         
11. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine  26.756.990      
22. Promjene računovodstvenih politika  0      
33. Ispravak pogreški  0      
44. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)  26.756.990      
55. Dobit/gubitak razdoblja  11.230.386      
66. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  0      
77. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine  0      
88. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju  0      
99. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka  0      
1010. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu  0      
1111. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom  0      
1212. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja  -42.980.000      
1313. Ostale nevlasničke promjene kapitala  -12.011.455      
1414. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu  0      
1515. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)  42.980.000      
1616. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti  0      
1717. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe  0      
1818. Otkup vlastitih dionica/udjela  0      
1919. Isplata udjela u dobiti/dividende  -9.398.004      
2020. Ostale raspodjele vlasnicima  -1.000.000      
2121. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu  0      
2222. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe  0      
2323. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)  15.577.917      
 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)         
24I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)  -54.991.455      
25II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)  -43.761.069      
26III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)  32.581.996      
 Tekuće razdoblje         
271. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine  15.577.917      
282. Promjene računovodstvenih politika  0      
293. Ispravak pogreški  0      
304. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)  15.577.917      
315. Dobit/gubitak razdoblja  13.061.724      
326. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  0      
337. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine  0      
348. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju  0      
359. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka  0      
3610. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu  0      
3711. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom  0      
3812. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja  12.105      
3913. Ostale nevlasničke promjene kapitala  96.342      
4014. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu  0      
4115. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)  93.029.300      
4216. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti  0      
4317. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe  0      
4418. Otkup vlastitih dionica/udjela  0      
4519. Isplata udjela u dobiti/dividende  -3.695.213      
4620. Ostale raspodjele vlasnicima  0      
4721. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu  127.672      
4822. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe  0      
4923. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)  118.209.847      
 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)         
50I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)  108.447      
51II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)  13.170.171      
52III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)  89.461.759      

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook