MDPL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2011-12
nekon.
2010-12
kon.
2010-12
nekon.
2010-03
nekon.
    
1A) POSLOVNI PRIHODI 9.84351.75425.267    
21. Prihodi od prodaje 6.57049.35522.945    
32. Ostali poslovni prihodi 3.2732.3992.322    
4B) POSLOVNI RASHODI 30.19154.85228.672    
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -0-    
62. Materijalni troškovi 15.70021.36420.092    
73. Troškovi osoblja 7.62619.6803.657    
84. Amortizacija 1955.454486    
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 000    
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 6.6708.3544.438    
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -20.348-3.098-3.405    
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 46.0368114.112    
13D) FINANCIJSKI RASHODI 46.7748.8938.599    
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 7398.0824.487    
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA - -     
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA - -     
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI ---    
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI ---    
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 55.87952.56529.379    
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 76.96563.74537.271    
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -21.086-11.180-7.892    
22L) POREZ NA DOBIT ---    
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -21.086-11.180-7.892    
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE --11.180-    

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook