LVCV : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2015-06
kon.
2015-03
kon.
2014-12
kon. r.
2014-12
kon.
2014-09
kon.
2014-06
kon.
2014-03
kon.
>>
2013-12
kon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 114.38851.295287.699
21. Prihodi od prodaje 109.26649.795277.189
32. Ostali poslovni prihodi 5.1211.50010.510
4B) POSLOVNI RASHODI 114.17949.614284.860
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 1.0823519.522
62. Materijalni troškovi 87.96138.494231.034
73. Troškovi osoblja 15.8487.56829.144
84. Amortizacija 1.8719353.928
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 001.151
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 7.4172.26510.081
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 2091.6812.839
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 2221211.923
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.7695463.234
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 1.5474251.311
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI ---
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI ---
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 114.61051.416289.622
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 115.94850.160288.095
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -1.3381.2561.527
22L) POREZ NA DOBIT 9545324
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -1.4331.2121.203
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -1.4331.212569

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook