LRH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
>>
2018-12
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -16.111111.373111.631
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -10.332-168.252-168.252
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 136136136
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -10.500-206.294-206.294
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 18.65069.73369.475

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook