LRH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
>>
2018-12
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 959.730975.281975.281
21. Nematerijalna imovina 6.7644.8344.834
32. Materijalna imovina 949.813967.295967.295
43. Dugotrajna financijska imovina 500500500
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 26.33539.23339.233
71. Zalihe 4.6713.6493.649
82. Kratkoročna potraživanja 3.4979.6239.623
93. Kratkotrajna financijska imovina 161616
104. Novac u banci i blagajni 18.15125.94425.944
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.057912912
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 987.1211.015.4261.015.426
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 4.4534.4534.453
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 730.635769.710769.710
511. Temeljni (upisani) kapital 696.074696.074696.074
52C) DUGOROČNE OBVEZE 153.370153.370153.370
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 94.13284.52684.526
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 4.4253.2613.261
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 730.635769.710769.710

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook