LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
2018-03
kon.
>>
2017-12
kon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 66.97940.39214.922
21. Prihodi od prodaje 63.24739.41914.747
32. Ostali poslovni prihodi 00176
4B) POSLOVNI RASHODI 66.70642.84719.714
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 000
62. Materijalni troškovi 40.62326.62713.482
73. Troškovi osoblja 17.50510.5304.481
84. Amortizacija 4.2342.8251.348
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 000
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 4.3452.865404
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 273-2.455-4.791
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 51829058
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.017537170
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 499247112
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI   0
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI   0
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 67.49740.68214.981
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 67.72343.38419.884
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -226-2.701-4.903
22L) POREZ NA DOBIT 200735
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -426-2.775-4.908
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -470-2.887-4.934

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook