LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
kon.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
>>
2018-06
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 21.77989.88966.979
21. Prihodi od prodaje 21.60984.92563.247
32. Ostali poslovni prihodi 000
4B) POSLOVNI RASHODI 21.86093.98366.706
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 000
62. Materijalni troškovi 14.80455.38140.623
73. Troškovi osoblja 5.05423.36617.505
84. Amortizacija 1.4275.6084.234
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 02.1880
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 5747.4404.345
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -80-4.094273
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 593847518
13D) FINANCIJSKI RASHODI 7501.4771.017
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 157631499
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI     
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI     
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 22.37390.73667.497
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 22.61095.46167.723
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -238-4.725-226
22L) POREZ NA DOBIT 0171200
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -238-4.896-426
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -226-4.868-470

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook