LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 89.88966.97940.392
21. Prihodi od prodaje 84.92563.24739.419
32. Ostali poslovni prihodi 000
4B) POSLOVNI RASHODI 93.98366.70642.847
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 000
62. Materijalni troškovi 55.38140.62326.627
73. Troškovi osoblja 23.36617.50510.530
84. Amortizacija 5.6084.2342.825
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 2.18800
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 7.4404.3452.865
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -4.094273-2.455
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 847518290
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.4771.017537
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 631499247
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI    
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI    
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 90.73667.49740.682
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 95.46167.72343.384
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -4.725-226-2.701
22L) POREZ NA DOBIT 17120073
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -4.896-426-2.775
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -4.868-470-2.887

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook