LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 151.028143.775142.379
21. Nematerijalna imovina 3.5374.1723.722
32. Materijalna imovina 93.18185.53184.674
43. Dugotrajna financijska imovina 54.31054.07253.983
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 50.47856.11264.061
71. Zalihe 3.4883.7684.181
82. Kratkoročna potraživanja 20.41515.38219.981
93. Kratkotrajna financijska imovina 187421.542
104. Novac u banci i blagajni 26.55636.22038.357
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.0532911.665
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 202.559200.178208.106
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI ---
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 151.881161.538159.900
511. Temeljni (upisani) kapital 231.846231.846231.846
52C) DUGOROČNE OBVEZE 17.05220.17816.058
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 31.77416.67228.089
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 1.8511.7904.059
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 151.881161.538159.900

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook