LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
2018-03
kon.
>>
2017-12
kon. r.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 143.775142.379142.409
21. Nematerijalna imovina 4.1723.7223.656
32. Materijalna imovina 85.53184.67484.861
43. Dugotrajna financijska imovina 54.07253.98353.891
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 56.11264.06159.491
71. Zalihe 3.7684.1814.160
82. Kratkoročna potraživanja 15.38219.98117.577
93. Kratkotrajna financijska imovina 7421.542865
104. Novac u banci i blagajni 36.22038.35736.889
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 2911.6651.209
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 200.178208.106203.109
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI --0
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 161.538159.900156.238
511. Temeljni (upisani) kapital 231.846231.846231.846
52C) DUGOROČNE OBVEZE 20.17816.05816.075
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 16.67228.08927.159
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 1.7904.0593.637
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 161.538159.900149.916

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook