LPLH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon.
>>
2018-09
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 40.43821.779
21. Prihodi od prodaje 37.98021.609
32. Ostali poslovni prihodi 2.457170
4B) POSLOVNI RASHODI 41.45221.860
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00
62. Materijalni troškovi 27.02914.804
73. Troškovi osoblja 10.0745.054
84. Amortizacija 2.8041.427
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 00
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 1.546574
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 1.314395
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 1.021593
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.171750
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 150157
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI      
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI      
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 41.45922.373
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 42.62322.610
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -1.164-238
22L) POREZ NA DOBIT 00
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -1.164-238
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -1.226-226

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook