KORF : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2014-09
kon.
2014-06
kon.
2014-03
kon.
2013-12
kon. r.
2013-12
kon.
2013-09
kon.
2013-06
kon.
>>
2013-03
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 2.701.4252.674.891
21. Nematerijalna imovina 7.4737.957
32. Materijalna imovina 2.565.5812.544.727
43. Dugotrajna financijska imovina 46.66240.489
54. Dugoročna potraživanja 741750
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 609.714350.937
71. Zalihe 7.68910.300
82. Kratkoročna potraživanja 116.95379.694
93. Kratkotrajna financijska imovina 233.487237.742
104. Novac u banci i blagajni 251.58523.201
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 71.275102.571
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 3.382.4143.128.398
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 54.83454.866
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 2.199.3771.844.019
511. Temeljni (upisani) kapital 373.362373.362
52C) DUGOROČNE OBVEZE 899.609874.629
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 208.277346.355
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 74.79363.037
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 1.726.8531.462.459

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook