JDRA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-03
kon.
2013-12
kon. r.
2013-12
kon.
2013-09
kon.
2013-06
kon.
2013-03
kon.
2012-12
kon. r.
>>
2012-12
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 936.306873.147887.017
21. Nematerijalna imovina 3.4393.0252.928
32. Materijalna imovina 911.622852.374849.319
43. Dugotrajna financijska imovina 21.19917.70234.723
54. Dugoročna potraživanja 464646
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 50.794119.17886.293
71. Zalihe 8.51110.1239.952
82. Kratkoročna potraživanja 13.52315.85216.960
93. Kratkotrajna financijska imovina 3.85652.68552.648
104. Novac u banci i blagajni 24.90440.5186.732
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 4.5873.0862.645
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 991.688995.410975.954
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI ---
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 611.247641.286633.117
511. Temeljni (upisani) kapital 332.484332.484332.484
52C) DUGOROČNE OBVEZE 258.527249.404251.092
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 116.47899.40486.129
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 831710895
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 000

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook