JDKM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2011-12
kon.
 AKTIVA  
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 203.194
21. Nematerijalna imovina 4.668
32. Materijalna imovina 189.490
43. Dugotrajna financijska imovina 9.035
54. Dugoročna potraživanja 0
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 58.270
71. Zalihe 27.230
82. Kratkoročna potraživanja 21.779
93. Kratkotrajna financijska imovina 9.043
104. Novac u banci i blagajni 219
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 131
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA  
13E) UKUPNO AKTIVA 261.595
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI -
 PASIVA  
50A) KAPITAL I REZERVE 72.003
511. Temeljni (upisani) kapital 80.412
52C) DUGOROČNE OBVEZE 50.701
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 138.712
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 178
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 72.003

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook