INDG : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2013-12
nekon.
2013-06
nekon.
2013-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 1.4911.083
21. Prihodi od prodaje 1.3351.081
32. Ostali poslovni prihodi 1562
4B) POSLOVNI RASHODI 1.9561.143
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha --
62. Materijalni troškovi 429301
73. Troškovi osoblja 3115
84. Amortizacija 938604
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 440
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 514223
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -465-61
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 22028
13D) FINANCIJSKI RASHODI 685294
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 465266
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 1.7111.111
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 2.6411.437
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -930-326
22L) POREZ NA DOBIT --
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -930-326
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -930-326

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook