INDG : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2013-12
nekon.
2013-06
nekon.
2013-03
nekon.
2012-12
nekon.
2012-09
nekon.
2012-06
nekon.
2012-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 11.2348.157
21. Prihodi od prodaje 10.0598.145
32. Ostali poslovni prihodi 1.17512
4B) POSLOVNI RASHODI 14.7388.615
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha --
62. Materijalni troškovi 3.2322.270
73. Troškovi osoblja 233116
84. Amortizacija 7.0704.549
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 3340
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 3.8691.680
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -3.503-458
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 1.655213
13D) FINANCIJSKI RASHODI 5.1592.213
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 3.5042.001
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 12.8898.370
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 19.89610.829
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -7.007-2.459
22L) POREZ NA DOBIT --
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -7.007-2.459
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -7.007-2.459

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook