IMZV : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2015-12
nekon. r.
2014-12
nekon. r.
2014-09
nekon.
2014-06
nekon.
2014-03
nekon.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
>>
2013-09
nekon.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 14.65411.362
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 8.6158.662 
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook