IMZV : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2015-12
nekon. r.
2014-12
nekon. r.
2014-09
nekon.
2014-06
nekon.
2014-03
nekon.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
>>
2013-09
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -3.58496
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 3.273-33
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine -19-
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -36
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 308-486

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook