IGH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-12
kon.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
2020-12
kon.
2020-09
kon.
>>
2020-06
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 181.315139.697
21. Prihodi od prodaje 164.992124.916
32. Ostali poslovni prihodi 16.32314.782
4B) POSLOVNI RASHODI 233.424184.647
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00
62. Materijalni troškovi 45.35635.300
73. Troškovi osoblja 92.26668.629
84. Amortizacija 18.82614.797
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 8.7321.195
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 68.24464.725
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -52.109-44.949
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 2.5892.190
13D) FINANCIJSKI RASHODI 12.0929.118
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 9.5046.929
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0-
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0-
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 183.904141.887
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 245.516193.765
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -61.613-51.878
22L) POREZ NA DOBIT -9.897-9.890
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -51.716-41.988
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -51.716-41.988

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook