HZVG : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
2014-12
nekon.
2014-09
nekon.
2014-06
nekon.
>>
2014-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 79.72449.88049.880
21. Prihodi od prodaje 75.89248.51748.517
32. Ostali poslovni prihodi 3.8321.3621.362
4B) POSLOVNI RASHODI 68.67963.15263.152
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha ---
62. Materijalni troškovi 30.87335.42722.690
73. Troškovi osoblja 15.28915.03515.035
84. Amortizacija 12.0077.4627.462
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 358396396
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 10.1524.8323.271
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 11.045-13.272-13.272
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 4.7701.9211.921
13D) FINANCIJSKI RASHODI 13.64811.16311.163
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 8.8789.2429.242
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI ---
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI ---
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 84.49451.80151.801
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 82.32774.31574.315
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 2.167-22.514-22.514
22L) POREZ NA DOBIT --53-53
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 2.167-22.461-22.461
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
Ukoliko je podatak označen smeđom bojom, tada se taj podatak u starijim financijskim izvješćima razlikuje od navedenog. Za detalje postavi pokazivač miša iznad podatka.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook