HZLA : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2017-09
nekon.
>>
2017-06
nekon.
11. Upisani kapital 344.832344.832344.832
22. Kapitalne rezerve ---
33. Rezerve iz dobiti 884884884
44. Zadržana dobit ili preneseni gubitak -152.578-152.578-152.578
55. Dobit ili gubitak tekuće godine 6.53523.734-12.800
66. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 3.1583.1583.158
77. Revalorizacija nematerijalne imovine ---
88. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ---
99. Ostala revalorizacija ---
1010. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 202.831220.030183.496
1111. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje ---
1212. Tekući i odgođeni porezi (dio) ---
1313. Zaštita novčanog tijeka ---
1414. Promjene računovodstvenih politika ---
1515. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja ---
1616. Ostale promjene kapitala ---
1717. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 000
1817 a. Pripisano imateljima kapitala matice ---
1917 b. Pripisano manjinskom interesu ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook