HVDC : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-12
nekon. r.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon. r.
2012-12
nekon.
2011-12
nekon.
2010-12
nekon.
>>
2009-12
nekon.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 56.70056.70056.700
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 146.221146.840146.840
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook