HVDC : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-12
nekon. r.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon. r.
2012-12
nekon.
2011-12
nekon.
2010-12
nekon.
 
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 56.70056.70056.700 
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 146.221146.840146.840 
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --- 

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook