HVDC : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-12
nekon. r.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon. r.
2012-12
nekon.
2011-12
nekon.
2010-12
nekon.
 
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -9.282-13.710-13.707 
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -1.1534.1814.177 
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine -7975 
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine 7776262 
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 8.55211.43411.434 

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook