HVDC : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2014-12
nekon. r.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon. r.
2012-12
nekon.
2011-12
nekon.
2010-12
nekon.
>>
2009-12
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 267.103268.469268.469
21. Nematerijalna imovina 2757575
32. Materijalna imovina 266.768268.394268.394
43. Dugotrajna financijska imovina 6100
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 1.7713.5313.603
71. Zalihe 154170170
82. Kratkoročna potraživanja 1.1711.3471.420
93. Kratkotrajna financijska imovina 31500
104. Novac u banci i blagajni 1302.0142.013
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI ---
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA       
13E) UKUPNO AKTIVA 268.874272.000272.072
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI ---
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 177.28275.06475.131
511. Temeljni (upisani) kapital 56.70056.70056.700
52C) DUGOROČNE OBVEZE 47.54662.09665.365
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 44.046134.840131.576
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA ---
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook