HT : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 10.447.16011.155.93711.091.765
21. Nematerijalna imovina 3.043.9012.919.8372.896.056
32. Materijalna imovina 6.390.2606.286.4696.249.865
43. Dugotrajna financijska imovina 388.3421.306.3131.304.552
54. Dugoročna potraživanja 495.924541.156540.243
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 5.738.7804.682.0404.503.166
71. Zalihe 226.939153.999146.373
82. Kratkoročna potraživanja 1.820.9821.930.6001.825.866
93. Kratkotrajna financijska imovina 928.723739626
104. Novac u banci i blagajni 2.762.1362.596.7012.530.301
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 141.175117.985149.942
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 16.327.11515.955.96215.744.873
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 000
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 13.053.89312.997.07212.763.280
511. Temeljni (upisani) kapital 10.244.97710.244.97710.244.977
52C) DUGOROČNE OBVEZE 753.348389.385399.598
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 2.428.6122.431.4562.480.002
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 5.51849.97523.000
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 13.053.89312.997.07212.763.280

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook