HT : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
>>
2018-09
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 10.402.74610.509.288
21. Nematerijalna imovina 2.971.2723.110.889
32. Materijalna imovina 6.468.7376.400.840
43. Dugotrajna financijska imovina 381.563384.240
54. Dugoročna potraživanja 460.972476.310
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 5.730.2695.593.516
71. Zalihe 156.507192.968
82. Kratkoročna potraživanja 1.896.4921.821.892
93. Kratkotrajna financijska imovina 8.173950.232
104. Novac u banci i blagajni 3.669.0962.628.424
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 112.773135.948
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 16.245.78816.238.752
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 13.317.35113.187.121
511. Temeljni (upisani) kapital 10.244.97710.244.977
52C) DUGOROČNE OBVEZE 759.484797.629
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 2.081.0402.118.591
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 5.4934.882
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 13.317.35113.187.121

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook