HPB : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
2020-12
kon.
2020-09
kon.
2020-06
kon.
>>
2020-03
kon.
1Prihodi od kamata 424.995287.010
2Rashodi od kamata 27.52918.922
3Neto prihodi od kamata         
4Prihodi od provizija i naknada 377.253223.142
5Troškovi provizija i naknada 221.074130.056
6Neto prihod od provizija i naknada         
7Dobit/gubitak od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke 629.292415.671
8Dobit/gubitak prije oporezivanja 252.517179.154
9Porez na dobit 45.78031.640
10Dobit/gubitak razdoblja 206.737147.513
11Dobit/gubitak pripisan imateljima kapitala matice 206.737147.513

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook