HPB : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-09
kon.
2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
>>
2019-03
kon.
1Prihodi od kamata 441.110295.096
2Rashodi od kamata 39.96027.122
3Neto prihodi od kamata         
4Prihodi od provizija i naknada 349.185218.615
5Troškovi provizija i naknada 208.625130.913
6Neto prihod od provizija i naknada         
7Dobit/gubitak od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke 600.643371.041
8Dobit/gubitak prije oporezivanja 200.343137.662
9Porez na dobit 34.28921.976
10Dobit/gubitak razdoblja 166.054115.686
11Dobit/gubitak pripisan imateljima kapitala matice 166.054115.686

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook