HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
>>
2018-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 53.47019.087285
21. Prihodi od prodaje 52.60318.722129
32. Ostali poslovni prihodi 000
4B) POSLOVNI RASHODI 40.92825.4309.656
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00-
62. Materijalni troškovi 19.38011.4093.490
73. Troškovi osoblja 16.16110.5224.642
84. Amortizacija 2.5351.647821
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 131313
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 2.8381.839691
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 12.543-6.342-9.371
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 2852131
13D) FINANCIJSKI RASHODI 18013495
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -104-7994
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00-
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00-
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI     
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI     
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 53.75519.300286
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 41.10825.5649.751
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 12.647-6.264-9.464
22L) POREZ NA DOBIT 00-
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 12.647-6.264-9.464
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 00-

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook