HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
nekon.
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
>>
2018-12
nekon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 2.356199
21. Prihodi od prodaje 518118
32. Ostali poslovni prihodi 1.83881
4B) POSLOVNI RASHODI 12.3576.764
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00
62. Materijalni troškovi 1.755971
73. Troškovi osoblja 7.5114.276
84. Amortizacija 1.876937
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 00
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 1.214580
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 11.6648.949
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 21
13D) FINANCIJSKI RASHODI 8331.192
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 8311.191
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 2.358200
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 13.1907.957
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -10.832-7.757
22L) POREZ NA DOBIT 00
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -10.832-7.757
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -10.832-7.757

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook