HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
>>
2018-06
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 63.43253.47019.087
21. Prihodi od prodaje 62.27452.60318.722
32. Ostali poslovni prihodi 000
4B) POSLOVNI RASHODI 53.76240.92825.430
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 000
62. Materijalni troškovi 19.65819.38011.409
73. Troškovi osoblja 21.29516.16110.522
84. Amortizacija 3.6682.5351.647
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 9011313
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 8.2402.8381.839
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 9.67012.543-6.342
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 151285213
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.792180134
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 1.641-104-79
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI      
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI      
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 63.58353.75519.300
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 55.55541.10825.564
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 8.02812.647-6.264
22L) POREZ NA DOBIT 1.44000
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 6.58812.647-6.264
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 000

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook