HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
>>
2018-12
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 87.61788.00789.882
21. Nematerijalna imovina 181158158
32. Materijalna imovina 87.26087.67389.548
43. Dugotrajna financijska imovina 176176176
54. Dugoročna potraživanja 000
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 7.62711.45711.441
71. Zalihe 653398398
82. Kratkoročna potraživanja 580751735
93. Kratkotrajna financijska imovina 000
104. Novac u banci i blagajni 6.39310.30810.308
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.073351351
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 96.31899.815101.675
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 108.026108.026108.026
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 31.16338.92040.849
511. Temeljni (upisani) kapital 103.144103.144103.144
52C) DUGOROČNE OBVEZE 54.61853.42853.431
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 5.6143.6603.605
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 3.9282.3212.303
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 31.16338.92040.849

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook