HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
>>
2018-03
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 8.612-3.530-5.926
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -4.271-2.617-563
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 00-
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -1.697-1.002-177
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 2.0982.309-9

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook