HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
2018-12
nekon.
2018-09
nekon.
2018-06
nekon.
2018-03
nekon.
>>
2017-12
nekon. r.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -3.530-5.9268.697
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -2.617-563-5.445
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 0-0
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -1.002-177-1.619
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 2.309-9-136

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook