HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-09
nekon.
2020-06
nekon.
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
>>
2019-03
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -3.632-5.316
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -1.364-978
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 00
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -1.364-978
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 24

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook