HMST : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
nekon.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2019-09
nekon.
2019-06
nekon.
2019-03
nekon.
2018-12
nekon. r.
>>
2018-12
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -3.49612.3978.770
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -415-5.428-4.364
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 000
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -415-5.438-1.774
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -4-4.350-1.786

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook