HMDN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-06
nekon.
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
>>
2015-09
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 9.9112.326
21. Prihodi od prodaje 9.7482.294
32. Ostali poslovni prihodi 16432
4B) POSLOVNI RASHODI 14.6446.421
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha --
62. Materijalni troškovi 5.8832.509
73. Troškovi osoblja 6.1062.564
84. Amortizacija 1.594815
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 00
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 1.062533
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -4.733-4.095
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 80
13D) FINANCIJSKI RASHODI 246160
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 237160
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 9.9202.327
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 14.8906.581
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -4.971-4.255
22L) POREZ NA DOBIT --
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -4.971-4.255
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -4.971-4.255

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook