HMDN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-06
nekon.
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
>>
2015-12
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 268.363259.796
21. Nematerijalna imovina 5760
32. Materijalna imovina 230.725216.645
43. Dugotrajna financijska imovina 37.58237.582
54. Dugoročna potraživanja 05.510
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 15.15013.868
71. Zalihe 1.1061.081
82. Kratkoročna potraživanja 1.8241.859
93. Kratkotrajna financijska imovina 10.56710.567
104. Novac u banci i blagajni 1.652361
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI --
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 283.513273.664
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI --
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 168.561181.959
511. Temeljni (upisani) kapital 140.455140.455
52C) DUGOROČNE OBVEZE 69.19259.437
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 44.49530.649
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA --
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook