HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2015-09
nekon.
>>
2015-06
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 216.350215.013218.042
21. Nematerijalna imovina 233246251
32. Materijalna imovina 162.081161.916164.941
43. Dugotrajna financijska imovina 1.941756756
54. Dugoročna potraživanja 343434
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 65.59040.81334.397
71. Zalihe 25.10018.58318.877
82. Kratkoročna potraživanja 34.63321.37313.901
93. Kratkotrajna financijska imovina 5.313312674
104. Novac u banci i blagajni 544544946
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 8.35416.745364
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 290.294272.570252.803
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 79.62288.50488.504
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -123.828-116.996-105.326
511. Temeljni (upisani) kapital 31.19431.19431.194
52C) DUGOROČNE OBVEZE 23.86122.25520.219
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 376.339349.700323.531
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 4540911
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest Najbolji.hr
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook