HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-09
nekon.
2017-06
nekon.
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
>>
2016-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 164.063165.721182.929
21. Nematerijalna imovina 1922.7582.863
32. Materijalna imovina 139.302138.394154.970
43. Dugotrajna financijska imovina 1.4141.4141.941
54. Dugoročna potraživanja 343434
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 60.17455.05141.029
71. Zalihe 19.95621.85421.048
82. Kratkoročna potraživanja 28.04126.22215.063
93. Kratkotrajna financijska imovina 11.7666.1764.561
104. Novac u banci i blagajni 410799358
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 17.98030.92022.202
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 242.216251.692246.160
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 79.62279.62279.622
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -177.458-176.609-170.119
511. Temeljni (upisani) kapital 46.79131.19431.194
52C) DUGOROČNE OBVEZE 26.28839.98934.795
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 379.918374.844368.016
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA ---
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook