HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-03
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
>>
2015-12
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 182.929186.197216.350
21. Nematerijalna imovina 2.8633.258233
32. Materijalna imovina 154.970157.843162.081
43. Dugotrajna financijska imovina 1.9411.9411.941
54. Dugoročna potraživanja 343434
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 41.02963.99465.590
71. Zalihe 21.04824.50625.100
82. Kratkoročna potraživanja 15.06334.37634.633
93. Kratkotrajna financijska imovina 4.5614.5645.313
104. Novac u banci i blagajni 358547544
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 22.2028.3378.354
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 246.160258.528290.294
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 79.62279.62279.622
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -170.119-155.302-123.828
511. Temeljni (upisani) kapital 31.19431.19431.194
52C) DUGOROČNE OBVEZE 34.79534.77423.861
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 368.016365.101376.339
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA -487454
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook