EXCL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2012-12
nekon.
2011-12
nekon. r.
2011-12
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 67.21063.285
21. Prihodi od prodaje 66.84261.525
32. Ostali poslovni prihodi 3681.759
4B) POSLOVNI RASHODI 55.460156.700
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha --
62. Materijalni troškovi 12.61925.108
73. Troškovi osoblja 12.76217.888
84. Amortizacija 8.66311.875
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 29196.594
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 21.1255.235
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 11.749-93.415
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 5.1171.891
13D) FINANCIJSKI RASHODI 15.02020.328
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 9.90318.437
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 72.32765.176
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 70.480177.028
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 1.847-111.852
22L) POREZ NA DOBIT --19.187
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 1.847-92.665
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 1.847-92.665

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook