ERNT : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-09
kon.
2022-06
kon.
2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
>>
2020-12
kon. r.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 28.61629.079
21. Nematerijalna imovina 658671
32. Materijalna imovina 23.07623.430
43. Dugotrajna financijska imovina 2.0942.091
54. Dugoročna potraživanja 713815
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 123.705136.165
71. Zalihe 20.20619.957
82. Kratkoročna potraživanja 41.86247.600
93. Kratkotrajna financijska imovina 4.3304.368
104. Novac u banci i blagajni 57.30764.240
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 1.0011.483
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 153.321166.727
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 53.16851.490
511. Temeljni (upisani) kapital 17.67417.674
52C) DUGOROČNE OBVEZE 4.9945.754
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 48.14160.416
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 45.92547.986
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 53.16851.490

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook