DUPM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
2014-12
nekon.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon. r.
2012-12
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 9.7795.805
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 5681.289
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine -30
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine --
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -9.130-8.171

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook