DUPM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
2014-12
nekon.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 4.2724.262
21. Prihodi od prodaje 4.1754.201
32. Ostali poslovni prihodi 9761
4B) POSLOVNI RASHODI 4.6843.115
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha --
62. Materijalni troškovi 1.4471.343
73. Troškovi osoblja 1.0921.115
84. Amortizacija 590381
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 1.2750
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 281277
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 5871.147
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 139126
13D) FINANCIJSKI RASHODI 726853
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 587727
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI -32
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI -28
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 4.4114.420
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 5.4103.996
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -999423
22L) POREZ NA DOBIT --
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -999423
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -999423

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook