DUPM : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
2014-12
nekon.
2013-12
nekon. r.
2013-12
nekon.
2012-12
nekon. r.
2012-12
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 32.18932.115
21. Prihodi od prodaje 31.46031.653
32. Ostali poslovni prihodi 729461
4B) POSLOVNI RASHODI 35.29523.472
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha --
62. Materijalni troškovi 10.90110.119
73. Troškovi osoblja 8.2298.400
84. Amortizacija 4.4442.867
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 9.6040
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 2.1152.086
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 4.4208.642
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 1.048947
13D) FINANCIJSKI RASHODI 5.4686.424
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 4.4205.477
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI -239
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI -214
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 33.23733.300
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 40.76330.110
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -7.5263.191
22L) POREZ NA DOBIT --
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -7.5263.191
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -7.5263.191

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook