DLPR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-12
kon.
2021-12
kon.
2020-12
kon. r.
2020-12
kon.
2019-12
kon. r.
2018-12
kon. r.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 11.16616.878
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -4.812-135.103
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 00
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -756-134.453
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 4.084122.714

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook