DLPR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-12
kon.
2021-12
kon.
2020-12
kon. r.
2019-12
kon. r.
2018-12
kon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 16.3232
21. Prihodi od prodaje 16.2411
32. Ostali poslovni prihodi 820
4B) POSLOVNI RASHODI 14.127365
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00
62. Materijalni troškovi 3.66196
73. Troškovi osoblja 466180
84. Amortizacija 8.40730
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 1.0400
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 55417
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 9.4261.550
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 21
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.4082
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 1.4050
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI      
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI      
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 23.5561.917
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 15.535367
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 8.0211.550
22L) POREZ NA DOBIT 5730
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 7.4481.550
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 7.4481.550

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
Ukoliko je podatak označen smeđom bojom, tada se taj podatak u starijim financijskim izvješćima razlikuje od navedenog. Za detalje postavi pokazivač miša iznad podatka.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook