DLKV : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-06
kon.
2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
2020-12
kon.
2020-09
kon.
2020-06
kon.
2020-03
kon.
>>
2019-12
kon. r.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 334.620340.287
21. Nematerijalna imovina 4.1584.507
32. Materijalna imovina 263.913262.727
43. Dugotrajna financijska imovina 7.7319.406
54. Dugoročna potraživanja 58.81763.647
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 620.484602.562
71. Zalihe 74.10082.567
82. Kratkoročna potraživanja 517.509465.119
93. Kratkotrajna financijska imovina 5.5506.833
104. Novac u banci i blagajni 23.32548.043
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 11.60014.406
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 966.703957.254
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 445.979444.142
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 71.37357.770
511. Temeljni (upisani) kapital 247.193247.193
52C) DUGOROČNE OBVEZE 283.535286.914
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 541.660543.739
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 38.73635.469
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 71.37357.770

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook