DDJH : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-06
kon.
2020-12
kon. r.
2020-12
kon.
2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
>>
2019-09
kon.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 203.065203.065
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE -1.038704
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE -220.194-199.741

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook