Bitcoin Store kripto mjenjačnica

DALS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2010-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 183
21. Prihodi od prodaje 183
32. Ostali poslovni prihodi 0
4B) POSLOVNI RASHODI 1.813
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 0
62. Materijalni troškovi 138
73. Troškovi osoblja 897
84. Amortizacija 404
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 0
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 374
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -1.630
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 0
13D) FINANCIJSKI RASHODI 18
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 18
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA  
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA  
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI -
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI -
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 183
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 1.831
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -1.648
22L) POREZ NA DOBIT -
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -1.648
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -1.648

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook