DALS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2010-03
nekon.
 AKTIVA  
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 171.594
21. Nematerijalna imovina -
32. Materijalna imovina 169.535
43. Dugotrajna financijska imovina 2.059
54. Dugoročna potraživanja -
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 10.522
71. Zalihe -
82. Kratkoročna potraživanja 8.282
93. Kratkotrajna financijska imovina 2.239
104. Novac u banci i blagajni 1
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 12.514
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA -
13E) UKUPNO AKTIVA 194.630
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI -
 PASIVA  
50A) KAPITAL I REZERVE 144.987
511. Temeljni (upisani) kapital -
459.228
52C) DUGOROČNE OBVEZE -
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 49.256
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 387
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE -

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
Ukoliko je podatak označen smeđom bojom, tada se taj podatak u starijim financijskim izvješćima razlikuje od navedenog. Za detalje postavi pokazivač miša iznad podatka.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook