CROS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
2018-03
kon.
>>
2017-12
kon. r.
118I. Zarađene premije (prihodovane) (AOP 119 do 123) 2.269.901.3001.517.674.922730.440.047
1191. Zaračunate bruto premije 2.693.432.2121.982.723.2811.033.994.915
1202. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije -13.020.537-9.873.682-2.845.572
1213. Premije predane u reosiguranje (-) -231.398.371-196.879.168-122.932.415
1224. Promjena bruto pričuva za prijenosne premije (+/-) -199.077.251-315.892.736-239.921.151
1235. Promjena pričuva za prijenosne premije, udio reosiguratelja (+/-) 19.965.24757.597.22762.144.270
124II. Prihodi od ulaganja (AOP 125 do 131) 353.127.807232.761.108109.771.515
1251. Prihodi od podružnica, pridruženih društava i zajedničkih pothvata 34.077.85327.943.6283.191.410
1262. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte 74.850.51149.377.57024.917.097
1273. Prihodi od kamata 169.778.375112.241.08656.576.768
1284. Nerealizirani dobici od ulaganja 7.684.86914.037.8673.351.872
1295. Realizirani dobici od ulaganja 52.698.71027.271.64715.042.142
1306. Neto pozitivne tečajne razlike 006.277.305
1317. Ostali prihodi od ulaganja 14.037.4891.889.310414.921
132III. Prihodi od provizija i naknada 31.558.77023.818.8009.559.225
133IV. Ostali osigurateljno-tehnički prihodi, neto od reosiguranja 32.175.98622.605.1998.085.595
134V. Ostali prihodi 86.792.33855.987.24427.054.500
135VI. Izdaci za osigurane slučajeve, neto (AOP 136 + 139) -1.244.945.041-799.959.647-399.165.160
1361. Likvidirane štete (AOP 137+138) -1.205.161.270-806.683.049-422.597.083
1371.1. Bruto iznos (-) -1.284.205.957-860.206.530-466.287.971
1381.2. Udio reosiguratelja (+) 79.044.68753.523.48143.690.888
1392. Promjena pričuva šteta (+/-) (AOP 140+141) -39.783.7716.723.40223.431.923
1402.1. Bruto iznos -36.423.88212.781.47535.663.419
1412.3. Udio reosiguratelja -3.359.889-6.058.073-12.231.496
142VII. Promjena matematičke pričuve i ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (AOP 143+146) -218.078.838-179.510.363-71.215.781
1431. Promjena matematičke pričuve (+/-) (AOP 144+145) -221.999.626-178.665.624-73.775.379
1441.1. Bruto iznos (-) -222.002.113-178.660.272-73.772.723
1451.2. Udio reosiguratelja (+) 2.487-5.352-2.656
1462. Promjena ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 147+148) 3.920.788-844.7392.559.598
1472.1. Bruto iznos (-) 3.920.788-844.7392.559.598
1482.2. Udio reosiguratelja (+) 000
149VIII. Promjena posebne pričuve za životna osigur. kod kojih ugovaratelj osig. snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 150+151) 9.069.4506.573.2222.051.426
1501. Bruto iznos (-) 9.069.4506.573.2222.051.426
1513. Udio reosiguratelja (+) 000
152IX. Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (AOP 153+154) -9.060.812-3.617.378-1.680.912
1531. Ovisni o rezultatu (bonusi) -6.238.284-2.162.318-1.466.697
1542. Neovisni o rezultatu (popusti) -2.822.528-1.455.060-214.215
155X. Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto (AOP 156+160) -863.777.872-561.139.629-271.460.523
1561. Troškovi pribave (AOP 157 do 159) -453.588.091-293.444.825-139.318.144
1571.1. Provizija -259.467.374-177.567.885-92.107.089
1581.2. Ostali troškovi pribave -195.832.970-130.527.734-61.000.712
1591.3. Promjena razgraničenih troškova pribave 1.712.25314.650.79413.789.657
1602. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (AOP 161 do 163) -410.189.781-267.694.804-132.142.379
1612.1. Amortizacija -57.910.700-38.325.072-19.213.448
1622.2. Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće -163.959.471-112.649.891-49.792.106
1632.3. Ostali troškovi uprave -188.319.610-116.719.841-63.136.825
164XI. Troškovi ulaganja (AOP 165 do 171) -65.342.417-39.810.211-17.581.389
1651. Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti 000
1662. Kamate -7.948.360-5.287.499-3.294.359
1673. Umanjenje vrijednosti ulaganja -6.507.201-525.548-323.634
1684. Realizirani gubici od ulaganja -10.570.289-3.140.184-2.773.924
1695. Nerealizirani gubici od ulaganja -3.516.411-649.780-1.228.057
1706. Neto negativne tečajne rezlike -7.352.026-11.541.1810
1717. Ostali troškovi ulaganja -29.448.130-18.666.019-9.961.415
172XII. Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (AOP 173+174) -41.254.412-26.806.276-12.694.540
1731. Troškovi za preventivnu djelatnost -774.095-508.297-280.462
1742. Ostali tehnički troškovi osiguranja -40.480.317-26.297.979-12.414.078
175XIII. Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja -5.542.113-1.954.590-565.610
176XIV. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-) (AOP 118+124+132 do 135+142+149+152+155+164+172+175) 334.624.146246.622.401112.598.393
177XV. Porez na dobit ili gubitak (AOP 178+179) -54.751.925-38.965.633-19.915.050
1781. Tekući porezni trošak -54.816.434-39.008.639-19.936.553
1792. Odgođeni porezni trošak (prihod) 64.50943.00621.503
180XVI. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (AOP 176+177) 279.872.221207.656.76892.683.343
1811. Pripisano imateljima kapitala matice 279.976.516207.750.80392.710.048
1822. Pripisano nekontrolirajućem interesu -104.295-94.035-26.705
183XVII. UKUPNI PRIHODI (AOP 118+124+132+133+134+179) 2.773.620.7101.852.890.279884.932.385
184XVIII. UKUPNI RASHODI (AOP 135+142+149+152+155+164+172+175+178) -2.493.748.489-1.645.233.511-792.249.042
185IX. Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 186 do 193) 249.407.175163.918.558116.899.085
1861. Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja -109.229-886.703234.047
1872. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije financijske imovine raspoložive za prodaju 302.697.972199.644.310140.960.405
1883. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije zemljišta i građevinskih objekata koji služe društvu za obavljanje djelatnosti 000
1894. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije druge materijalne (osim zemljišta i nekretnina) i nematerijalne imovine 000
1905. Učinci od instrumenata zaštite novčanog toka 000
1916. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama 000
1927. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava 000
1938. Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit -53.181.568-34.839.049-24.295.367
194XX. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 180+185) 529.279.396371.575.326209.582.428
1951. Pripisano imateljima kapitala matice 529.329.028371.621.673209.589.094
1962. Pripisano nekontrolirajućim interesima -49.632-46.347-6.666
197XXI. Reklasifikacijske usklade 000

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook