CROS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
>>
2018-12
kon.
118I. Zarađene premije (prihodovane) (AOP 119 do 123) 718.675.8823.002.655.6933.002.655.693
1191. Zaračunate bruto premije 983.639.0863.304.975.2153.304.975.215
1202. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije 5.381.117-1.816.753-1.816.753
1213. Premije predane u reosiguranje (-) -111.777.734-273.724.888-273.724.888
1224. Promjena bruto pričuva za prijenosne premije (+/-) -216.238.271-11.068.259-11.068.259
1235. Promjena pričuva za prijenosne premije, udio reosiguratelja (+/-) 57.671.684-15.709.622-15.709.622
124II. Prihodi od ulaganja (AOP 125 do 131) 230.657.913523.965.395523.965.396
1251. Prihodi od podružnica, pridruženih društava i zajedničkih pothvata 3.237.74437.537.78736.841.076
1262. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte 20.319.362122.708.213122.708.213
1273. Prihodi od kamata 53.453.947229.540.526229.540.526
1284. Nerealizirani dobici od ulaganja 331.3218.866.6968.866.696
1295. Realizirani dobici od ulaganja 55.605.11260.921.64461.618.356
1306. Neto pozitivne tečajne razlike 86.773.36813.394.24713.394.247
1317. Ostali prihodi od ulaganja 10.937.05950.996.28250.996.282
132III. Prihodi od provizija i naknada 8.786.33237.545.30637.545.306
133IV. Ostali osigurateljno-tehnički prihodi, neto od reosiguranja 8.439.91136.871.48736.871.487
134V. Ostali prihodi 26.314.202126.383.314126.383.314
135VI. Izdaci za osigurane slučajeve, neto (AOP 136 + 139) -545.395.096-1.691.468.333-1.691.468.266
1361. Likvidirane štete (AOP 137+138) -504.236.725-1.710.786.545-1.710.786.545
1371.1. Bruto iznos (-) -519.435.875-1.833.104.209-1.833.104.209
1381.2. Udio reosiguratelja (+) 15.199.150122.317.664122.317.664
1392. Promjena pričuva šteta (+/-) (AOP 140+141) -41.158.37119.318.21219.318.279
1402.1. Bruto iznos -65.167.88511.656.87411.656.941
1412.3. Udio reosiguratelja 24.009.5147.661.3387.661.338
142VII. Promjena matematičke pričuve i ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (AOP 143+146) 40.408.786-210.643.463-210.643.463
1431. Promjena matematičke pričuve (+/-) (AOP 144+145) 22.609.117-217.842.063-217.842.063
1441.1. Bruto iznos (-) 22.614.755-217.852.334-217.852.334
1451.2. Udio reosiguratelja (+) -5.63810.27110.271
1462. Promjena ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 147+148) 17.799.6697.198.6007.198.600
1472.1. Bruto iznos (-) 17.799.6697.198.6007.198.600
1482.2. Udio reosiguratelja (+) 000
149VIII. Promjena posebne pričuve za životna osigur. kod kojih ugovaratelj osig. snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 150+151) 8.773.5438.859.9758.859.975
1501. Bruto iznos (-) 8.773.5438.859.9758.859.975
1513. Udio reosiguratelja (+) 000
152IX. Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (AOP 153+154) -3.542.507-11.186.693-11.186.693
1531. Ovisni o rezultatu (bonusi) -2.192.655-8.119.251-8.119.251
1542. Neovisni o rezultatu (popusti) -1.349.852-3.067.442-3.067.442
155X. Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto (AOP 156+160) -250.386.291-1.207.146.618-1.207.146.618
1561. Troškovi pribave (AOP 157 do 159) -123.504.932-620.748.396-620.748.396
1571.1. Provizija -79.971.101-327.222.738-327.222.738
1581.2. Ostali troškovi pribave -53.595.899-273.656.482-273.656.482
1591.3. Promjena razgraničenih troškova pribave 10.062.068-19.869.176-19.869.176
1602. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (AOP 161 do 163) -126.881.359-586.398.222-586.398.222
1612.1. Amortizacija -20.527.309-78.171.239-78.171.239
1622.2. Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće -48.597.253-214.529.206-214.529.206
1632.3. Ostali troškovi uprave -57.756.797-293.697.777-293.697.777
164XI. Troškovi ulaganja (AOP 165 do 171) -82.566.830-132.321.004-132.321.004
1651. Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti 000
1662. Kamate -2.754.030-11.706.065-11.706.065
1673. Umanjenje vrijednosti ulaganja -3.508.370-6.207.261-6.207.261
1684. Realizirani gubici od ulaganja -9.675.256-17.046.102-17.046.102
1695. Nerealizirani gubici od ulaganja -50.466.964-5.719.488-5.719.488
1706. Neto negativne tečajne rezlike 000
1717. Ostali troškovi ulaganja -16.162.210-91.642.088-91.642.088
172XII. Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (AOP 173+174) -13.959.094-60.006.197-60.006.197
1731. Troškovi za preventivnu djelatnost -327.894-960.874-960.874
1742. Ostali tehnički troškovi osiguranja -13.631.200-59.045.323-59.045.323
175XIII. Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja -986.637-11.875.453-11.875.453
176XIV. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-) (AOP 118+124+132 do 135+142+149+152+155+164+172+175) 145.220.114411.633.409411.633.477
177XV. Porez na dobit ili gubitak (AOP 178+179) -26.113.259-71.893.918-71.893.918
1781. Tekući porezni trošak -26.134.762-59.891.563-59.891.563
1792. Odgođeni porezni trošak (prihod) 21.503-12.002.355-12.002.355
180XVI. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (AOP 176+177) 119.106.855339.739.491339.739.559
1811. Pripisano imateljima kapitala matice 118.980.988339.392.129339.392.196
1822. Pripisano nekontrolirajućem interesu 125.867347.362347.363
183XVII. UKUPNI PRIHODI (AOP 118+124+132+133+134+179) 992.895.7433.715.418.8403.715.418.841
184XVIII. UKUPNI RASHODI (AOP 135+142+149+152+155+164+172+175+178) -873.788.888-3.375.679.349-3.375.679.282
185IX. Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 186 do 193) -217.476.944270.831.489270.831.639
1861. Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja 5.859.5091.158.2011.158.351
1872. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije financijske imovine raspoložive za prodaju -272.879.902304.013.446304.013.446
1883. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije zemljišta i građevinskih objekata koji služe društvu za obavljanje djelatnosti 023.762.18923.762.189
1894. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije druge materijalne (osim zemljišta i nekretnina) i nematerijalne imovine 000
1905. Učinci od instrumenata zaštite novčanog toka 000
1916. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama 000
1927. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava 000
1938. Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit 49.543.449-58.102.347-58.102.347
194XX. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 180+185) -98.370.089610.570.980610.571.198
1951. Pripisano imateljima kapitala matice -98.580.578610.121.753610.121.970
1962. Pripisano nekontrolirajućim interesima 210.489449.227449.228
197XXI. Reklasifikacijske usklade 000

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook