CNTZ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija        
1A) POSLOVNI PRIHODI         
21. Prihodi od prodaje         
32. Ostali poslovni prihodi         
4B) POSLOVNI RASHODI         
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha         
62. Materijalni troškovi         
73. Troškovi osoblja         
84. Amortizacija         
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja         
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi         
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16)         
12C) FINANCIJSKI PRIHODI         
13D) FINANCIJSKI RASHODI         
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12)         
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA         
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA         
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17)         
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18)         
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20)         
22L) POREZ NA DOBIT         
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22)         
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE         

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook