CNTZ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2009-09
nekon.
2009-06
nekon.
2009-03
nekon.
     
1A) POSLOVNI PRIHODI 14.7393.673176     
21. Prihodi od prodaje 14.4933.524116     
32. Ostali poslovni prihodi 24614960     
4B) POSLOVNI RASHODI 14.0337.3572.556     
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00-     
62. Materijalni troškovi 5.6302.299138     
73. Troškovi osoblja 3.7311.891606     
84. Amortizacija 4.0012.9171.490     
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 00-     
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 671250322     
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 706-3.684-2.380     
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 384264104     
13D) FINANCIJSKI RASHODI 1.04220881     
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 658-56-23     
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA         
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA         
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 383617     
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 11-     
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 15.1613.973297     
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 15.0767.5662.637     
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 85-3.593-2.340     
22L) POREZ NA DOBIT 00-     
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 85-3.593-2.340     
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 85-3.593-2.340     

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook