CIAK : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2023-03
kon.
2022-12
kon. r.
2022-12
kon.
2022-09
kon.
2022-06
kon.
2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
>>
2021-12
kon.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 26.21526.215
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 00
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 67.63266.159

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook