CIAK : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
2021-12
kon.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
>>
2020-03
kon.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 197.520197.520
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 00 
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 487.972486.658

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook