BLJE : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-12
kon. r.
2017-09
kon.
2017-06
kon.
2017-03
kon.
2016-12
kon. r.
2016-12
kon.
2016-09
kon.
>>
2016-06
kon.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 1.828.6191.828.619
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 349.935351.011
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE -1.337.437

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook