BLJE : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2017-12
kon. r.
2017-09
kon.
2017-06
kon.
2017-03
kon.
2016-12
kon. r.
2016-12
kon.
2016-09
kon.
>>
2016-06
kon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -160.374-38.788
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -28.050-23.504
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 575520
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine 17.06618.664
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 207.673101.105

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2021 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook