BCIN : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-12
kon. r.
2016-12
kon. r.
2015-12
kon. r.
2014-12
kon. r.
2013-12
kon. r.
2012-12
kon. r.
2011-12
kon. r.
>>
2010-12
kon. r.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 88.85795.32897.163
21. Nematerijalna imovina 22417560
32. Materijalna imovina 85.10790.31395.322
43. Dugotrajna financijska imovina 2.6493.921865
54. Dugoročna potraživanja 873916916
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 149.823166.418145.348
71. Zalihe 102.347111.27390.996
82. Kratkoročna potraživanja 28.09335.65440.123
93. Kratkotrajna financijska imovina 11.20514.2825.567
104. Novac u banci i blagajni 8.1785.2098.662
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 686762135
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 239.366262.508242.646
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 14-
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 175.663185.374195.138
511. Temeljni (upisani) kapital 29.97029.97029.970
52C) DUGOROČNE OBVEZE 12.01812.7982.515
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 48.48862.47844.986
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 2.29007
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE --191.888

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook