ATGR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
>>
2018-09
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 5.506.4045.506.4044.061.016
21. Prihodi od prodaje 5.431.7315.431.7314.012.407
32. Ostali poslovni prihodi 000
4B) POSLOVNI RASHODI 5.005.9715.005.9713.608.154
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -18.235-18.235-27.534
62. Materijalni troškovi 3.084.0883.084.0882.253.863
73. Troškovi osoblja 787.199787.199591.350
84. Amortizacija 278.306278.306181.564
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 000
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 874.613874.613608.911
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 500.433500.433452.862
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 5.9305.9305.758
13D) FINANCIJSKI RASHODI 42.95642.95629.519
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 37.02637.02623.761
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI       
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI       
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 5.512.3335.512.3334.066.774
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 5.048.9275.048.9273.637.673
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 463.407463.407429.101
22L) POREZ NA DOBIT 73.03973.03974.941
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 390.367390.367354.160
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 388.880388.880353.519

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook