ATGR : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-06
kon.
2022-03
kon.
2021-12
kon. r.
2021-09
kon.
2021-06
kon.
2021-03
kon.
2020-12
kon. r.
>>
2020-09
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 3.032.8851.402.915
21. Prihodi od prodaje 2.993.2661.391.153
32. Ostali poslovni prihodi 39.61911.762
4B) POSLOVNI RASHODI 2.829.2731.287.253
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -23.605-23.057
62. Materijalni troškovi 1.833.101839.596
73. Troškovi osoblja 430.715209.230
84. Amortizacija 131.13964.161
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 00
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 457.923197.323
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 203.612115.662
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 1.80090
13D) FINANCIJSKI RASHODI 9.8696.125
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 8.0686.035
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 3.034.6851.403.005
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 2.839.1421.293.378
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 195.543109.627
22L) POREZ NA DOBIT 28.19318.995
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 167.35090.631
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 166.91290.515

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2022 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook